Vatne ingår villkorat avtal om förvärv av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager för 908 MKR

Wigge &Partners har varit legal rådgivare till Vatne Real Estate AS vid deras indirekta förvärv av Vindtyget 1 i Borås, till ett underliggande fastighetsvärde om 908 MKR, från Bosjö Fastigheter AB (publ) som är noterat på Spotlight. Överlåtelseavtal är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) godkänner försäljningen.