Visma avyttrar sin Custom Solutions-division i en gränsöverskridande transaktion

Visma Custom Solutions består av 25 företag i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Litauen med över 2 000 anställda och 8 000 kunder inom privat och offentlig sektor. Den genomsnittliga årliga tillväxten har uppgått till 22 procent de senaste fem åren och omsättningen uppgick till 280 miljoner euro under 2021. Det nya företaget kommer att ha 30 kontor över hela Norden och i Litauen och nya projekt över hela mjukvaru- och apputvecklingscykeln.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Michael Wigge, Oliver Cherek, Hugo Wessman och Angela Belfrage. Advokatfirmaet Wiersholm agerade som juridiskt ombud tillsammans med Waselius & Wist, Dahl Law och Cobalt Legal som lokala ombud tillsammans med Wigge & Partners.