W.A.C avyttrar sin träåtervinningsverksamhet till Sortera

Wigge & Partners has biträtt säljaren och dess huvudägare Indequity i samband med försäljningen av sin träåtervinningsverksamhet till Sortera.

Länk till pressmeddelande: https://sortera.se/nyheter/sortera-materials-forvarvar-wac-traatervinning/

En nödutgång på en flygplats