Wigge har biträtt Europeiska Investeringsbanken i samband med finansieringen av Europas första storskaliga anläggning för landbaserad odling och förädling av fjällröding

Wigge har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med ingående av lånefacilitetsavtal med Cold Lake för finansiering av Cold Lakes landbaserade odling av röding.

Teamet har bestått av Lisa Antman (Partner), Andreas Malmberg (Partner) och Klara Larsson (Associate).

För vidare läsning: Sweden: InvestEU — EIB supports sustainable blue economy by backing Cold Lake with up to €28 million