Wigge har biträtt Europeiska Investeringsbanken i samband med finansieringen av medicinteknikföretaget BrainCool

Wigge har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av lånefacilitetsavtal med BrainCool. Lånet är uppdelat i två trancher och syftar till att bidra till utvecklingen av innovativ medicinsk kylteknik som syftar till att förbättra livet för patienter med stroke, hjärtstillestånd m.m.

Teamet har bestått av Lisa Antman (Partner), Andreas Malmberg (Partner) och Klara Larsson (Associate).

För vidare läsning: https://www.eib.org/en/press/all/2023-543-sweden-investeu-eib-provides-eur12-5-million-to-boost-braincool-s-development-plan-for-medical-cooling-technology

En skog med dimma