Wigge har biträtt EU:s bank, Europeiska Investeringsbanken, i samband med finansiering av solcellsbolaget Exeger

Wigge har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med ingående av lånefacilitetsavtal med Exeger.

Teamet har bestått av Lisa Antman (Partner), Andreas Malmberg (Partner) och Klara Larsson (Associate).

För vidare läsning: https://www.eib.org/en/press/all/2023-528-sweden-investeu-eib-signs-loan-agreement-worth-up-to-eur35-million-for-scaling-up-exeger-s-cutting-edge-solar-cell-technology