Wigge har biträtt Qliro i samband med bolagets avyttring av dess privatlåneportfölj

Wigge har biträtt Qliro i samband med bolagets avyttring av dess privatlåneportföljen till Morrow Bank ASA. Köpeskillingen förväntas uppgå till 714 MSEK, motsvarande en premie om två procent till utlånad volym. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas i samband med transaktionens slutförande som förväntas ske under augusti 2024.

Läs mer här.