Folksamgruppen investerar i Copenhagen Infrastructure V

Wigge & Partners har företrätt Folksamgruppen, en av Sveriges största försäkringskoncerner, i samband med deras investering om SEK 5,6 miljarder i Copenhagen Infrastructure V, en mörkgrön fond som utvecklar storskalig infrastruktur inom förnybar energi. Bolaget bakom fonden, Copenhagen Infrastructure Partners P/S, är en global ledare inom förnybar energi och havsbaserad vindkraft och har genom sina fonder hittills rest cirka EUR 26 miljarder för investeringar inom energi- och energirelaterad infrastruktur.

Teamet från Wigge & Partners  bestod av Frida Sander (partner), Hedda Berto (associate) och Martyna Lechowska (associate).
En stam på ett träd i en skog