Wigge & Partners har biträtt Kvalitena AB (publ)

Wigge & Partners har biträtt Kvalitena AB (publ) vidförsäljningen av 75 procent av sitt innehav i D. Carnegie & Co AB (publ) till Blackstone.

Carnegie & Co AB (publ) till Blackstone