Wigge & Partners har rådgivit Brunswick Real Estate och Allianz Real Estate

Wigge & Partners har rådgivit Brunswick Real Estate och Allianz Real Estate i samband med en lånefinansiering på 1 560 000 000 kronor till Gränby Centrum AB (ett indirekt dotterbolag till Atrium Ljungberg AB (publ)). Lånet är säkerställt av Gränbystaden Galleria med över 70 butiker och ca. 7 miljoner besökare per år.