Wigge & Partners har rådgivit Kvalitena AB (publ)

Wigge & Partners har rådgivit Kvalitena AB (publ) i samand med avyttring av 1 500 000 A-aktier och 3 133 389 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) (motsv. 16,46% av kapitalet och 35,80% av rösterna i Stendörren) till EQT Real Estate II, genom Chicago Holding AB, med option att förvärva Kvalitenas återstående 500 000 B-aktier i Stendörren.

. Avyttringen skedde i samband med, men utom ramen för, det offentliga uppköpserbjudandet lämnat av EQT Real Estate II, genom Chicago Holding AB, till aktieägarna i Stendörren.