Wigge & Partners har företrätt DBT Capital i samband med ett obligationslån värt upp till 200 miljoner kronor

Wigge & Partners har företrätt DBT Capital INV AB i samband med bolagets första obligationslån.

Upp till 200 miljoner kronor kan emitteras, obligationslånet är efterställt och har en löptid på 3 år. DBT Capital INV AB kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq First North.