Wigge & Partners har representerat Sollentuna Stinsen JV AB vid emission av säkerställda obligationer värderade till 300 miljoner kronor

Wigge & Partners biträdde Sollentuna Stinsen JV AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer, värderade till 300 miljoner kronor, med en löptid på tre år. Sollentuna Stinsen JV AB kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.