Svenska Handelsfastigheter förvärvar fastigheter från Coop Syd

Wigge & Partners har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid förvärvet av tolv fastigheter från Coop Syd. Fastigheterna är belägna i Skåne och Blekinge med en total uthyrningsbar yta om cirka 16 500 kvm. Största hyresgästen är Coop som kommer förhyra 95 procent av fastigheterna under en period om tio år från tillträdesdagen.

En dekorativ husfasad