Wigge & Partners rådgivare till AroCell i samband med dess offentliga erbjudande till aktieägarna i IDL

AroCell har offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL att överlåta sina aktier i IDL i utbyte mot nya aktier i AroCell. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 237 miljoner kronor. AroCells aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market och IDLs på Spotlight Next. Wigge & Partners är legal rådgivare till AroCell i samband med erbjudandet.

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten.

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer och har ett internationellt etablerat nätverk av distributörer.

Erbjudandet värderar IDL till cirka 237 miljoner kronor. Erbjudandet offentliggjordes den 10 maj 2021 och acceptperioden för erbjudandet förväntas löpa mellan den 5 juni och den 28 juni 2021.

Rådgivarteamet bestod av Peter Bäärnhielm (Partner), Henrik Fritz (Partner), Emma Brolund (Senior Associate) och Fredrik Arvebratt (Associate).

Havet vid en skärsgårdsmiljö