Wigge & Partners har biträtt Kvalitena AB (publ) i samband med ett 600 MSEK obligationslån

Wigge & Partners har biträtt Kvalitena AB (publ) i samband med emission av ett 600 MSEK seniort obligationslån.