Wigge & Partners har biträtt Ovako AB

Wigge & Partners har biträtt Ovako AB (publ) i samband med förvärvet från SSAB av stål- och metalldistributören Tibnor Oy i Finland.

Affären har godkänts av Europeiska kommissionen samt konkurrensmyndigheterna i Finland och Estland. Tibnor Oy köper, lagrar, bearbetar och distribuerar stål och andra metaller för verkstads-, process- och byggbranschen. Företaget har cirka 50 anställda och omsättningen uppgick till 66,6 miljoner euro 2013. Ovako är en ledande europeisk tillverkare av ingenjörsstål för kunder inom lager-, transport- och tillverkningsindustrin. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och företaget hade 2 995 anställda.