Stenhus Fastigheters lämnar budpliktsbud till Backaheden Fastighets AB

Wigge & Partners har biträtt Backaheden Fastighets AB med anledning av att Stenhus Fastigheter I Norden AB lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i Backaheden Fastighets. Erbjudandet är 66 SEK per aktie och värderar Backaheden Fastighets till cirka 323 MSEK.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Fritz (Partner) och Carl Hedström (Associate).

Ett torn på ett byggnad