Wigge & Partners har biträtt Alecta vid investeringen i Heimstaden Bostad AB och det underliggande förvärvet av en holländskt bostadsportfölj från Heimstaden AB

Wigge & Partners har biträtt Alecta vid investeringen om 6,2 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB och det underliggande förvärvet av en holländsk bostadsportfölj med underliggande fastighetsvärde om 18,2 miljarder från Heimstaden AB.

Som en del i transaktionen har aktieägarna i Heimstaden Bostad beslutat att expandera bolagets verksamhet från Norden till Europa och Alecta har åtagit sig att göra nya framtida investeringar om 7,5 miljarder kronor i Heimstaden Bostad.

https://www.di.se/live/svensk-pensionsjatte-miljardkoper-fastigheter/