Wigge & Partners företrädde Altor vid investeringen i iDeal of Sweden

Wigge & Partners har biträtt Altor Fund IV vid förvärvet av en majoritet av aktierna i snabbväxande svenska iDeal of Sweden från ägarna, bland annat grundarna Joachim Lindström och Filip Ummer. Grundarna och eEquity kommer fortsättningsvis att vara signifikanta aktieägare och grundarna kommer att fortsätta som VD och Head of Product.