Wigge & Partners har varit legala rådgivare åt EQT och Kvalitena i samband med deras utökning av en befintlig fastighetsportfölj

Wigge & Partners Bank och Finans team har varit legala rådgivare åt EQT Real Estate och Kvalitena AB i samband med finansieringen av förvärvet av 8 urbana logistikfastigheter till en befintlig fastighetsportfölj vilken nu består av 28 logistikfastigheter belägna i svenska universitetsstäder i mellersta och södra Sverige.

För mer information: https://www.eqtgroup.com/news/EQT-Updates/2020/eqt-real-estate-accelerates-roll-out-of-swedish-urban-logistics-platform/

Wigge & Partners team bestod utav Anders Morén, Sara Heed och Arvid Hed.