Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med finansieringen av Sveriges första fiskodling på land

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med ingående av lånefacilitetsavtal och teckningsoptionsavtal med Reocean AB (publ). Låneavtalet ger Reocean tillgång till en lånefacilitet uppdelat på tre trancher, och syftar till att stödja byggandet av Sveriges första fiskodling på land. Anläggningen i Säffle, Värmland kommer så småningom att producera 10 000 ton lax om året, vilket motsvarar en femtedel av den lax som konsumeras i Sverige. Teckningsoptionsavtalet ger EIB rätt till teckning av optioner i Reocean vid utnyttjande av lånefaciliteten.

Teamet har bestått av Lisa Antman (Partner), Andreas Malmberg (Partner) och Klara Larsson (Associate).

För vidare läsning: https://www.eib.org/en/press/all/2022-565-sweden-eib-backs-groundbreaking-in-land-salmon-farm-providing-sek-530-million-for-greener-sustainable-food-production?lang=sv

På toppen av ett berg med dimma