Wigge & Partners har biträtt Folksam vid investeringen i Infranode II om 1,5 miljarder kronor

Wigge & Partners har biträtt Folksam vid investeringen i Infranode II, Infranodes andra infrastrukturfond om 1,5 miljarder kronor.

För Folksam är investeringen en möjlighet att ge god avkastning till kunder men också en möjlighet att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Folksam har tidigare investerat i Infranode I och efter Folksams investering har Infranode II ett kapital om drygt 3 miljarder kronor, med en förväntad storlek på drygt 10 miljarder kronor. Folksam är den första investeraren i Infranode II tillsammans med IMAS Foundation.

https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2019/11/12/folksamgruppen-investerar-15-miljarder-i-nordisk-infrastruktur/