Wigge & Partners har biträtt Hedvig Eleonora Förvaltnings AB

Wigge & Partners har biträtt Hedvig Eleonora Förvaltnings AB i samband ett seniort icke-säkerställt lån på 950 miljoner kronor från Storebrand Livforsikring AS och SPP Pension & Försäkring AB.