Wigge & Partners har biträtt i samband med Project Beaufort som är den nya vindparken Lyrestad som kommer att förse Google med förnybar energi

Wigge & Partners har biträtt projektföretaget Rabbalshede Vind 5 AB i samband med finansiering av byggande, utveckling och drift av vindkraftparken Lyrestad 76 MW belägen i kommunerna Mariestad och Töreboda.

Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastructure är projektens sponsorer och Google kommer att förses av den förnybara energin som genereras av vindparken.