Wigge & Partners har företrätt Max Sievert och Convini vid förvärvet av Kaffeknappen från Nestlé

Wigge & Partners har biträtt Max Sievert och Convini vid förvärvet av Kaffeknappen från Nestlé.

Läs mer på: https://www.convini.se/