Wigge & Partners har företrätt Mofast AB (Publ) i samband med en rekapitalisering om cirka 296 miljoner kronor

Mofasts rekapitalisering innebär en kapitalförstärkning om totalt cirka 296 miljoner kronor genom en kvittningsemission om cirka 271 miljoner kronor och en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor.

Mofast är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Mofasts aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Peter Bäärnhielm (Partner), Henrik Fritz (Partner), Oliver Cherek (Senior Associate), Carl Hedström (Associate), Kristian Cardell (Associate) och Cajsa Wennerberg (Associate).

En del av en byggställning