Wigge & Partners har biträtt Nordic Mezzanine Capital I AB i samband med dess ansökan om registrering som finansiellt institut

Wigge & Partners har biträtt Nordic Mezzanine Capital I AB vid ansökan om registrering som finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Bolaget är förvaltat av Hybridge Mezzanine, en nordisk kreditinvesteringsfond med fokus på investeringar i fastighetsrelaterade krediter. Bolaget beviljades registrering som finansiellt institut den 13 januari 2023 och kommer huvudsakligen att driva finansiell verksamhet genom att lämna kredit till företag i fastighetsbranschen.

Vårt team har bestått av Andreas Malmberg (Partner), Marcus Arvidsson (Associate) och Klara Larsson (Associate).

En skog med dimma