Wigge & Partners har företrätt Procuritas Capital Investors V och minoritetssäljarna i samband med försäljningen av Werksta Nordic

Wigge & Partners har företrätt Procuritas Capital Investors V och minoritetssäljarna i samband med försäljningen av Werksta Nordic till, inter alia, Procuritas Capital Investors, LGT Capital Partners och Puskala Invest. Werksta Nordic är den ledande självständiga verkstadsgruppen i Norden med en omsättning uppgående till €160 miljoner med ca. 900 anställda.

Länk till pressmeddelande: https://www.procuritas.com/werksta-embarks-on-a-new-stage-of-its-growth-journey-with-investment-from-procuritas-lgt-capital-partners-and-puskala-invest

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert (partner) och Filip Karlsson (associate)

En trappa