Wigge & Partners har företrätt Procuritas Capital Investors VI i förvärvet av primär- specialistvårdsbolaget Citysjukhuset +7

Wigge & Partners har biträtt Procuritas Capital Investors VI, och Medtanken Group, i samband med förvärvet av Citysjukhuset +7, en vårdgivare av specialist- och primärvård i Västra Götaland i Sverige. Efter förvärvet, som är villkorat godkännande Västra Götalandsregionen, kommer Medtanken Group erbjuda 1+ primärvårdskliniker, en specialistvårdsklinik, över 110 000 listade patienter och omsätta ca 700 miljoner kronor.

Läs mer på: https://www.procuritas.com/medtanken-adds-citysjukhuset-in-further-expansion/

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert (partner), Maria Bellak (senior associate), och Filip Karlsson (associate)

En spiraltrappa vid en industribyggnad