Wigge & Partners har representerat Seamless Distribution AB (publ) i samband med en spin-off och notering av dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB

Wigge & Partners har representerat Seamless Distribution AB (publ) (“Seamless”), noterat på Nasdaq Stockholm small cap, i samband med avyttringen av majoriteten av aktierna i dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB (“SDS”) och den efterföljande noteringen av SDS på Nasdaq First North Premier.Avyttringen skedde genom utdelning av s.k.

inköpsrätter till Seamless aktieägare, där varje Seamless aktie berättigade till en inköpsrätt, och tio inköpsrätter i sin tur berättigade innehavaren att förvärva en aktie i SDS för 36 kronor.