Wigge & Partners har biträtt Storebrand Fastigheter AB

Wigge & Partners biträtt Storebrand Fastigheter AB i samband med upprättandet av en struktur för investeringar i SPP Fastigheter AB som gör det möjligt för svenska institutioner att investera i SPP Fastigheter AB.