Wigge & Partners har företrätt tbd30 i samband med förvärvet av Greenpipe

Wigge & Partners har representerat tbd30 AB (publ) i samband med förvärvet av Greenpipe A/S och Greenpipe Technology ApS, en utav de ledande aktörerna inom rörinfodring (relining) på den danska marknaden, genom dess dotterbolag Spolargruppen Sverige AB.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert (partner), Louise Sörelind (counsel) och Filip Karlsson (associate).

Flera järnvägspår