Wigge & Partners has advised Vinning in the acquisition of DEFA Transport & Entreprenad

Wigge & Partners har företrätt Vinning i samband med deras förvärv av DEFA Transport & Entreprenad, ett företag inom metalåtervinning.