Wigge & Partners har företrätt Sydsvenska Hem i samband med företrädesemission

Wigge & Partners har företrätt Sydsvenska Hem AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka 97 miljoner kronor.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Peter Bäärnhielm (Partner), Henrik Fritz (Partner) Oliver Cherek (Senior Associate), Carl Hedström (Associate) och Kristian Cardell (Associate).