IMAS Foundation investerar i H2 Green Steel AB:s finansieringsrunda

Intäkterna från finansieringsrundan, som totalt uppgår till ca 1,5 miljarder euro, ska finansiera världens första storskaliga anläggning för produktion av grönt stål.

Wigge & Partners team: Michael Wigge och Daniel Elinder

Vy över en sjö