Wigge & Partners har företrätt säljaren vid försäljningen av Cliniclands AB till Henry Schein, Inc.

Wigge & Partners har företrätt säljaren vid försäljningen av Henry Schein, Inc. Clinicsland är en onlinebaserad distributör av tandvårdsprodukter. Livingstone Partners agerade finansiell rådgivare.