Wigge & Partners anordnade ett webbinarium om hållbar finansiering för fondförvaltare

Förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ställer upplysningskrav på finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare. Wigge & Partners har anordnat ett webbinarium, där Frida Sander, ansvarig för vår grupp Fonder & Investeringar var värd och senior associate Katja Flittner föreläste om de nya juridiska kraven för fondförvaltare samt delade praktiska exempel.

Regleringen om hållbar finansiering uppställer krav på bl.a. transparens och offentliggörande av uppgifter, kategorisering och organisatoriska frågor. De första kraven enligt Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar blir tillämpliga från och med den 10 mars 2021. Förordningen uppställer krav på fondnivå (fondförvaltare) och produktnivå (fond) och innebär nya informationsskyldigheter för produkter med hållbarhetsmål, produkter som främjar hållbara egenskaper så väl som icke-hållbara produkter. Den nya regleringen uppställer också krav på riskhantering.

Ni hittar vår checklista för hållbar finansiering nedan: