Wigge & Partners biträder vid floating rate issue av Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13

Wigge & Partners biträder en investerare vid floating rate issue av Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13