Wigge & Partners företräder Carnegie och Nordea i samband med noteringen av Swedish Logistic Property AB

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Swedish Logistic Property AB:s erbjudande om teckning av bolagets B-aktier uppgående till ett belopp om 750 miljoner kronor (inklusive en fullt utnyttjad övertilldelningsoption) och upptagande till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Wigge & Partners agerar legal rådgivare åt Carnegie och Nordea.

Prospektet som upprättats med anledning av erbjudandet och noteringen publicerades den 15 mars 2022 och första dag för handel med aktierna på Nasdaq Stockholm kommer att äga rum runt den 23 mars 2022.

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 650 000 kvm.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Fritz (Partner), Emma Brolund (Senior Associate), Carl Hedström (Associate) och Kristian Cardell (Associate).

Flera järnvägspår