Wigge & Partners representerar tbd30 AB i förvärvet av Spolargruppen Sverige AB

tbd30 AB har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Spolargruppen Sverige AB (”SPG”), en svensk ledande aktör inom rörinfodring (så kallad relining) och rörspolning. SPG, som omsätter drygt 500 Mkr på årsbasis med god lönsamhet, har en hög andel intäkter från återkommande kunder och en väldiversifierad ström av intäkter från huvudsakligen företagskunder. Som en del av den fortsatta finansieringen har ett antal institutionella och andra investerare, däribland Lannebo Fonder och Carnegie Fonder, åtagit sig att teckna 1 500 000 nya A-aktier i tbd30 i en riktad nyemission som utges till 100 kronor per aktie.

Transaktionsteamet har bestått av Peter Bäärnhielm (Partner), Henrik Wenckert (Partner), Henrik Fritz (Partner), Louise Sörelind (Senior Associate) och Klara Larsson (Associate).

En del av en byggställning