Willhem förvärvar bostadsfastigheter i Helsingborg

Wigge & Partners har företrätt Willhem AB (publ), ägt av Första AP-fonden, vid förvärvet av två bostadsfastigheter från Radioplans Fastighets AB.

Fastigheterna består av 154 bostadslägenheter och några mindre kommersiella lokaler och den totala uthyrningsbara ytan är 10 487 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 170 miljoner kronor.