Vi strävar alltid efter att leverera förstklassig rådgivning inom våra praktikområden. För att säkerställa att vår rådgivning möter klienternas behov även utanför våra egna praktikområden har vi etablerat starka samarbeten med framstående specialister inom samtliga rättsområden inom affärsjuridiken.

Genom våra nätverksbyråer kan vi erbjuda ett heltäckande och sömlöst fullserviceerbjudande för våra klienters specifika behov och samarbeta med den mest lämpade specialisten för det aktuella ärendet. Genom vårt etablerade nätverk kan vi tillhandahålla juridisk rådgivning från ledande experter inom till exempel skatterätt, IP-rätt, konkurrensrätt och tvistlösning.

För gränsöverskridande transaktioner och andra internationella projekt har vi etablerat ett nätverk av internationella oberoende advokatbyråer som vi samarbetar nära med.

Industriellmiljö
"Genom vårt etablerade nätverk med specialister kan vi erbjuda ett heltäckande fullserviceerbjudande för era specifika behov."

Nyheter

Fler nyheter