Daniel Stormlund

Associate

Daniel Stormlund är Associate inom Wigge & Partners arbetsgrupp för Fond och Investeringar. Han bistår vid upprättande av fond/investeringsavtal och andra kommersiella avtal och bolagsrättsliga dokument. Daniel bistår även vid rättsutredningar och andra regulatoriska frågor inom området.

Daniel Stormlund