Daniel Stormlund

Associate

Daniel Stormlund är Associate inom Wigge & Partners arbetsgrupp för Fond och Investeringar. Han bistår vid upprättande av fond/investeringsavtal och andra kommersiella avtal och bolagsrättsliga dokument. Daniel bistår även vid rättsutredningar och andra regulatoriska frågor inom området.

Daniel Stormlund

Om Daniel Stormlund

Praktikområden
  • Fonder och Investeringar
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2022
  • Olsson Lilja Advokater, Trainee, 2021
Utbildning
  • Umeå universitet, juristexamen, 2022