Henrik Wenckert

Partner / Advokat, Ansvarig Företagsöverlåtelser och Private Equity

Henrik Wenckert är specialiserad inom Företagsöverlåtelser och Private Equity, Alternativa investeringar och fondetableringar samt Corporate Commercial. Han har över 15 års erfarenhet av företagsöverlåtelser och finansiering samt omfattande erfarenhet som projektledare i M&A-projekt, vilka inkluderar så kallade buy-and-build projekt, komplexa rörelseöverlåtelser och privatiseringar av statliga tillgångar, fondinvesteringar och fondetableringar. Han är regelbundet rådgivare vid små och medelstora M&A-transaktioner, fondresningar, fondinvesteringar och andra kapitalanskaffningar, särskilt inom private equity- och techsektorn.

"Highly Regarded"

Henrik Wenckert

Om Henrik Wenckert

Praktikområden
  • Företagsöverlåtelser och Private Equity
  • Corporate commercial
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Partner, 2015
  • Advokatfirman Vinge, Partner, 2008 - 2014
  • Advokatfirman Vinge, Associate, 1999 - 2007
Utbildning
  • Lund universitet, juristexamen, B Sc, 1999
  • QMW, University of London, 1998
  • University of Arkansas, 1993