Jennifer Gullback

Projektledare IT & Marknadsföring

Jennifer Gullback började arbeta på Wigge & Partners februari 2015. Hon arbetar främst med IT-frågor, marknadsföring och som juristassistent. Jennifer är en del av den administrativa gruppen.

Jennifer Gullback