Kajsa Mareniusson

Senior Associate / Advokat

(Föräldraledig)

Kajsa Mareniusson arbetar som Senior Associate i Wigge & Partners fastighetsgrupp där hon löpande biträder klienter i fastighetsrelaterad frågor. Hennes arbete i fasighetsgruppen innefattar att biträda köpare och säljare i alla skeden av fastighetstransaktioner, upprätta och granska hyresavtal samt allmän fastighetsrätt. I sitt arbete biträder hon både svenska och utländska fastighetsbolag i transaktioner rörande enskilda fastigheter eller större fastighetsportföljer. Kajsa bistår även klienter med att granska och upprätta kommersiella avtal samt med bolagsrättsliga frågor.

Kajsa Mareniusson

Om Kajsa Mareniusson

Praktikområden
  • Fastighetsrätt
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Senior Associate /Advokat, 2016
  • Wigge & Partners, Uppsatspraktikant, 2016
  • Wigge & Partners, Trainee, 2015
Utbildning
  • Uppsala universitet, juristexamen, 2016