Katja Flittner

Senior Associate

Katja Flittner är Senior Associate inom Wigge & Partners arbetsgrupp för Fond och Investeringar. Vanliga uppdrag inkluderar fond/joint venture-etableringar samt regulatoriska frågor gällande fondförvaltning (alternativa investeringsfonder och värdepappersfonder). Katja biträder vid ansökningar hos Finansinspektionen, etablering av och investering i fonder, hållbara investeringar och penningtvättsregelverket. Utöver fondförvaltare är Katja även rådgivare i regulativa frågor som gäller drivande av värdepappersrörelse, såsom MiFID-regelverket, hållbara investeringar och penningtvättsregelverket. Före Wigge & Partners har Katja varit verksam på en annan advokatbyrå och som bolagsjurist.

Katja Flittner

Om Katja Flittner

Praktikområden
  • Fonder och Investeringar
  • Bank och finans
  • Finansregulatoriska frågor
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Senior Associate, 2020
  • Lexia Attorneys Ltd, Senior Associate, 2017 - 2020
  • Nordea Asset Management, Legal Counsel, 2016 - 2017
  • District Court of Varsinais-Suomi, Trainee District Judge, 2015 - 2016
  • Finnish Bar Association, Lawyer, 2014 - 2015
Utbildning
  • University of Helsinki, Master of Laws, LL.M., 2014
  • Hanken School of Economics, Master of Economics and Business Administration, M.Sc. (Econ.), 2019