Louise Sörelind

Counsel / Advokat

Louise Sörelind är Counsel och är specialiserad inom Företagsöverlåtelser och Private Equity. Louise har erfarenhet av gränsöverskridande och svenska transaktioner, bland annat som projektledare för private equity-sponsrade transaktioner, kapitalanskaffningar, inkråmsöverlåtelser, joint ventures och företagsrekonstruktioner. Hon ger även regelbundet råd till kunder i allmänna bolagsrättsliga frågor och hjälper till med att utarbeta och förhandla kommersiella avtal. Innan hon kom till Wigge & Partners arbetade Louise på andra advokatbyråer och en av de fyra stora revisionsbyråerna.

Louise Sörelind

Om Louise Sörelind

Praktikområden
  • Företagsöverlåtelser och Private Equity
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Senior Associate, 2021
  • EY Law, Senior Manager, 2018 - 2020
  • Baumgarten Byström Rooth & Partners, Associate, 2014 - 2017
  • Advokatfirman Cederquist, Associate, 2010 - 2013
Utbildning
  • Gothenburg School of Business, Economics and Law, Gothenburg University, LL.M., 2009