Maria Karlsson

Receptionist / Office Coordinator

Maria Karlsson började arbeta på Wigge & Partners mars 2020. Hon arbetar som receptionist och kontorskordinator och är en del av den administrativa gruppen.

Maria Karlsson